Aby zmienić Twoje dane osobowe, zaloguj się do Twojego konta klienta "Moja bitiba" i przejdź do sekcji „Moje dane”. Znajdziesz tam wszystkie Twoje dane osobowe, które możesz zaktualizować ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Ze względu na ochronę danych osobowych możesz dokonać zmian bezpośrednio w koncie klienta "Moja bitiba".