W celu zmiany adresu e-mail, zaloguj się do konta "Moja bitiba", wybierz „Moje dane” w sekcji „Zarządzanie zamówieniami.” Wprowadź nowy adres e-mail i zatwierdź zmiany.