Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Możesz skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.   

  

W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszym Serwisem Obsługi Klienta.